בת-חן דיאמנט

התפוז 20,
הרחבה דרומית,
מושב עין ורד

נייד: 054-562-0624

batchen.diamant@gmail.com