• לוח הסדנאות הקרובות

   

  • 19/1  – יום ו’ סדנה להכנת סושי, שעות 9:00-12:00 , 320 ש”ח למשתתף
  • 16/2 – יום  ו’ סדנת בישול בריא, שעות 9:00-12:00 , 320 ש”ח למשתתף
  • 23/2  – יום ו’ ארוחה סביב הטאבון, שעות 10:30-13:30, 400 ש”ח למשתתף, תלוי מזג אויר
  • 9/3    – יום ו’ ארוחה סביב הטאבון, שעות 10:30-13:30, 400 ש”ח למשתתף, תלוי מזג אויר
  • 16/3  – יום ו’ בישול מקומי סביב הטאבון, שעות 10:30-13:30, 480 ש”ח למשתתף, תלוי מזג אויר
 • לוח הסדנאות הקרובות

   

  • 19/1  – יום ו’ סדנה להכנת סושי, שעות 9:00-12:00 , 320 ש”ח למשתתף
  • 16/2 – יום  ו’ סדנת בישול בריא, שעות 9:00-12:00 , 320 ש”ח למשתתף
  • 23/2  – יום ו’ ארוחה סביב הטאבון, שעות 10:30-13:30, 400 ש”ח למשתתף, תלוי מזג אויר
  • 9/3    – יום ו’ ארוחה סביב הטאבון, שעות 10:30-13:30, 400 ש”ח למשתתף, תלוי מזג אויר
  • 16/3  – יום ו’ בישול מקומי סביב הטאבון, שעות 10:30-13:30, 480 ש”ח למשתתף, תלוי מזג אויר