• לוח הסדנאות הקרובות

   

  • 16/3  – יום ו’ בישול מקומי סביב הטאבון, שעות 10:30-13:30, 480 ש”ח למשתתף, תלוי מזג אויר
  • 23/3  – יום ו’ ארוחה סביב הטאבון, שעות 10:30-13:30, 400 ש”ח למשתתף, תלוי מזג אויר
 • לוח הסדנאות הקרובות

   

  • 16/3  – יום ו’ בישול מקומי סביב הטאבון, שעות 10:30-13:30, 480 ש”ח למשתתף, תלוי מזג אויר
  • 23/3  – יום ו’ ארוחה סביב הטאבון, שעות 10:30-13:30, 400 ש”ח למשתתף, תלוי מזג אויר